مشاوره و تحقیق کسب و کار

آیا میدانستید که سالانه در ایران بیش از 30 درصد از کسب و کارها در مدت کوتاهی به دلیل نداشتن استراتژی مناسب به شکست منجر می شود؟

در این خصوص، گروه مشاوران هفت بیست و چهار مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار، بازاریابی، مراحل بازگشت سرمایه و سودآوری و به موفقیت رسید را برای شما تحلیل و بررسی و برنامه ریزی میکند و از برنامه ریزی و پیاده سازی و طی مسیر، همراه شما خواهد بود.

ما با توجه به اهداف و چشم انداز شما و پس از تحقیق و بررسی رقبای شما،آنالیز و تحلیل کاملی از حرفه ی شما با جزئیات و بصورت استراتژی کسب و کار و بصورت گام به گام تدوین کرده و در بسته ای در اختیار شما قرار می دهیم.